Ricard Calvo

ricard-Calvo

Ricard Calvo

Ponente

Biografía

Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya. Llicenciat en Psicologia UAB-Mestratge Teràpia Familiar UAB. Postgrau en Gestió Administració pública ESADE – Mestratge en Lideratge Organitzatiu EADA. Educador Social CRAE , Psicòleg EAIA, Psicòleg Adopcions Internacionals, Terapeuta Familiar, Gerent – Director Adjunt Fundació – FASI.